Informacion i rëndësishëm!

Informacion i rëndësishëm!

Bazuar në Urdhërin e MASR, me Nr. 91, datë 09.03.2020, Rektori i Kolegjit Profesional të Lartë TESS, vendosi të ndërpresë procesin mësimor për një periudhë 2 (dy) javore, deri në datën 23.03.2020.

Do t’ju mbajmë të informuar për çdo njoftim në vijim.

Kujdesuni për veten dhe familjet Tuaja!