Lista e fituesve të Raundit I pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS për vitin akademik 2020-2021

Lista e fituesve të Raundit I pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS për vitin akademik 2020-2021

Listat e fituesve që kanë zgjedhur një nga programet e studimit pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS, në portalin e maturës shtetërore Raundi i parë.

 

Njoftojmë se të gjithë kandidatët duhet të paraqiten në ambientet e Kolegjit Profesional të Lartë TESS, pranë Sekretarisë Mësimore për kryer regjistrimin dhe dorëzimin e dokumentacionit si vijon:

  1. Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës
  2. Diploma e shkollës së mesme dhe çertifikata e provimeve të maturës (fotokopje e noterizuar)
  3. Mandat – pagesa e tarifës së shkollës

 

Data: 02-15 Shtator 2020

Orari: Nga e hëna – në të shtunë, 08.00 – 16.00.

Për informacione shtesë na kontaktoni në: +355694000014 / +355694000113 / info@tess.al.