Studentët e TESS grimojnë pjesëmarrësit e “Miss Winter Albania & Kosovo”

Studentët e TESS grimojnë pjesëmarrësit e “Miss Winter Albania & Kosovo”

Miss Winter Albania & Kosovo, një aktivitet i organizuar nga Awards Business Trend Albania u mbajt në datën 23 Dhjetor në sallën e Teatër Tirana.

Studentet e TESS grimuan 21 vajzat pjesëmarrëse në konkurs e gjithashtu moderatoret e eventit, në ambientet e shkollës.

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.