Dy fjalë për TESS

Tirana Esthetics and Style School është frymëzuar nga dëshira për ta bërë estetikën dhe të bukurën pjesë të jetës së përditshme, kudo.
Kolegji Profesional i Lartë, i vetmi në Shqipëri në fushën e bukurisë, i cili krijon profesionistë me njohuri të plota në programet: Estetikë, Make Up Artist, Hair Artist dhe Menaxhim i SPAve dhe Biznesit të Bukurisë.
Maltina Braho
Themeluese
Bashkëpunëtorët
Partnerë ndërkombëtarë
Përditësime
 • READ MORE
  Miratohet periudha e aplikimeve për formularët A1/A1Z në datat 22-28 Prill 2024
  April 22, 2024
  Ke përfunduar maturën në vitet e kaluara dhe dëshiron të aplikosh për universitet në vitin akademik 2024-2025? Apliko nga data 22-28 Prill 2024 me formularin A1/A1Z.
 • READ MORE
  Shpallje pozicioni vakant pranë TESS
  April 19, 2024
  REKTORI I KOLEGJIT PROFESIONAL TË LARTË TESS SHPALL VEND VAKANT   Kolegji Profesional i Lartë TESS shpall vende vakante për staf akademik, si më poshtë vijon: Pedagog në fushën e Mjekësisë, me kohë të plotë.   Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin e Kolegjit dhe Rregulloren e Institucionit, si Ligjin 80/2015 “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” e në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, janë si më poshtë: Të kenë përfunduar Ciklin e dytë apo të tretë të studimeve. Preferohet eksperienca në mësimdhënie dhe eksperienca profesionale lidhur me fushën që do të mbulojnë. Të zotërojnë aftësi të nevojshme profesionale në vendin e punës dhe aftësi komunikimi.   Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm: Letër interesi. CV e plotë. Fotokopje e diplomave, të noterizuara. Fotokopje e certifikatave të notave, të noterizuara. Fotokopje të dëshmive kualifikimi të ndryshme, të noterizuara. Dy letra rekomandimi. Fotokopje e pasaportës ose një dokument identifikimi. Fotokopje e noterizuar e librezës së punës.   Diplomat, certifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, duhet të jenë të përkthyera dhe të shoqërohen me certifikatën e njehsimit, bazuar në Ligjin 80/2015 “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”. Dokumentacioni duhet dërguar në Kolegjin Profesional të Lartë TESS. Adresa: Rruga “Gjeneral Nikols” Pallati Shushica, kati i parë. Tiranë, Shqipëri. E-mail: info@tess.al
 • READ MORE
  Trajnim SkinTech Chemical Peel
  April 16, 2024
  Acidet mjekësore të thella, Dermapen, Botox, Filler, Mesoterapi fytyre.
Galeria
Një tur virtual në ambientet e TESS