Testimonials

Pjesë e rëndësishme e programeve tona është dimensioni praktik i cili aplikohet intensivisht në orët mësimore. Duke u aftësuar menjëherë për procese specifike, shumë nga studentët tanë munden të punësohen edhe gjatë kohës së studimit. Ja dëshmitë e disa prej tyre mbi eksperiencën në tregun e punës.