Guida Studentore 2020

Kriteret e pranimit dhe regjistrimi pranë TESS, informacione mbi diplomën e gjithçka që mund t’ju nevojitet e gjeni të përmbledhur në broshurën tonë të vitit shkollor 2020.

Guidën e mësipërme mund ta shkarkoni edhe në format PDF në versionin Shqip ose versionin Anglisht.