Guida Studentore 2024-2025

Kriteret e pranimit dhe regjistrimi pranë TESS, informacione mbi diplomën e gjithçka që mund t’ju nevojitet e gjeni të përmbledhur në broshurën tonë të vitit shkollor.

Guidën e mësipërme mund ta shkarkoni në format PDF në versionin shqip dhe në versionin anglisht.