TESS Adventure

Emocionet e aventurave në udhëtimet tona në grup u japin studentëve dhe stafit akademik mundësinë e integrimit dhe shoqërizimit. Ndarja e kohës sëbashku në nivel social dhe pranë natyrës forcon shpirtin e ekipit dhe rrit ndjeshmërinë për mbrojtjen e mjedisit. Zbuloni ku kemi shkuar…