Studentët e TESS – profili Make Up mbështesin aktorët e Teatrit Kombëtar në grimin për pjesën “Tri Gra dhe Misugi”

Studentët e TESS – profili Make Up mbështesin aktorët e Teatrit Kombëtar në grimin për pjesën “Tri Gra dhe Misugi”

Studentët e profilit Make Up mbështesin aktorët e Teatrit Kombëtar në grimin për pjesën “Tri Gra dhe Misugi”.