Category: Revista

Projekti i lëndës së Biznesit

Studentët e TESS u angazhuan në projektin për të përgatitur përmbajtjen e një website e-commerce të asistuar nga skuadra e IT dhe pedagogët e lëndës Menaxhimi i Biznesit.

View more

Konkursi “New Look Challenge”

TESS zhvilloi konkursin New Look Challenge në Instagram.

View more

TESS në bashkëpunime ndërkombëtare

TESS ka nisur bashkëpunimin ndërkombëtar me organizata në fushën e edukimit dhe inovacionit. Bashkëpunimi ka si qëllim rritjen e kapaciteteve të TESS, mobilitetin e stafit dhe të studentëve për fuqizuar aftësitë e pjesëmarrësve në nivel ndërkombëtar.

View more

TESS në Style Star Show

Studentët e TESS janë bërë pjesë e programit Style Star Show në televizionin ABC News. Pamja e konkurrentëve të programit kurohet nga studentët e TESS.

View more

Shpallje vendesh vakante pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS

Në kuadër të plotësimit të stafit administrativ për vitin akademik 2020 – 2021, Kolegji Profesional i Lartë TESS shpall 2 vende vakante për staf admimistrativ.

View more

Pyetësori nga Eurostudent është i hapur edhe për Shqipërinë

Kolegji Profesional i Lartë TESS informon të gjithë studentët, të marrin pjesë në plotësimin e pyetësorit EUROSTUDENT, qëllimi i të cilit është mbledhja e të dhënave të dimensionit socio-ekonomik në arsimin e lartë në HEAL.

View more

Bashkëpunimi me emisionin “E Diela Shqiptare”

Për të tretin vit radhazi TESS vazhdon bashkëpunimin me emisionin E Diela Shqiptare, drejtuar nga Ardit Gjebrea.

View more

Lista e fituesve të Raundit I pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS për vitin akademik 2020-2021

Listat e fituesve që kanë zgjedhur një nga programet e studimit pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS, në portalin e maturës shtetërore Raundi i parë.

View more

Miratohet periudha e aplikimeve për formularët A1Z në datat 19-24 Maj

Në datat 19-24 Maj duhet të paraqiteni pranë gjimnazit ku keni studiuar për të plotësuar këtë formular. Ju duhet të keni me vete një fotokopje të diplomës së gjimnazit dhe një mjet identifikimi.

View more

Diplomimi i studentëve Make Up Artist 2019

Studentet e profilit Make Up Artist në Kolegjin Profesional të Lartë TESS ditën e mbrojtes së temës së diplomës. Falenderojmë komisonin e vlerësimit Anila Basha, Armand Habazaj dhe Linda Guri.

View more