Projekti i lëndës së Biznesit

Projekti i lëndës së Biznesit

Studentët e TESS u angazhuan në projektin për të përgatitur përmbajtjen e një website e-commerce të asistuar nga skuadra e IT dhe pedagogët e lëndës Menaxhimi i Biznesit.