On-the-spot training

On-the-spot training

Dy ditët e fundit, në Tiranë, Shqipëri, ne organizuam trajnimin e mësuesve në vend me “Move to improve!” projekt në partneritet me Edunet Europe.

Seancat tona, të organizuara nga partneri ynë @tess.albania u fokusuan në përgatitjen e lëvizshmërisë. Ne hulumtuam tema si pengesat gjuhësore, motivimi, aftësitë personale dhe ndërkulturore dhe aspektet e mundësive të barabarta dhe diversitetit.

Sigurisht, ne trajtuam gjithashtu sfidat e hasura gjatë lëvizjes, duke përfshirë shëndetin dhe mirëqenien, shqetësimet financiare, mallin për shtëpinë dhe dallimet akademike.

Në pritje të takimit tonë të radhës!

Fotot nga @meout_production

“Move to improve!” Projekti është financuar nga Bashkimi Evropian. Me këtë projekt ne lëvizim për të përmirësuar dhe zgjeruar arsimin profesional në të gjithë Evropën Qendrore dhe Ballkanin Perëndimor përmes programeve ndërkombëtare dhe promovimit të mësimit të bazuar në punë.