Këshillimi i Karrierës me maturën 2020

Këshillimi i Karrierës me maturën 2020

Kolegji TESS ishte pjesëmarrës në ditët e Këshillimit të Karrierës për Maturën 2020 sipas kalendarit të përcaktuar nga MASR.

Stafi i TESS ishte i pranishëm për të informuar maturantët mbi programet e studimit, strukturën mësimore e gjithashtu mundësitë e punësimit pas përfundimit të studimeve.

TESS ishte i pranishëm në Tiranë, Kamëz, Elbasan, Pogradec, Korcë, Divjakë etj.