TESS aprovohet si Kolegj Profesional i Lartë

TESS aprovohet si Kolegj Profesional i Lartë

Kolegji Profesional i Lartë është institucion i arsimit të lartë me orientim profesional, që përgatit profesionistë me aftësi praktike.

TESS - VKM

Burim: Kryeministria.al