Njoftim nga Sekretaria Mësimore e Kolegjit Profesional të Lartë TESS

Njoftim nga Sekretaria Mësimore e Kolegjit Profesional të Lartë TESS

Njoftim nga Sekretaria Mësimore e Kolegjit Profesional të Lartë TESS për të gjithë maturantët dhe ata që duan të ndjekin studimet e larta.

Hapen programet e studimit:

  1. Estetikë me Urdhër të Ministres së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve nr. 559 Datë : 12.09.2018. Programi për “Estetikë” do të jetë me kohëzgjatje 2 vite akademike (4 semestra), do të ketë 120 kredite, e do të zhvillohet në gjuhën shqipe. Në përfundim të këtij programi do të lëshohet një Diplomë Profesionale në “Estetikë”, në departamentin e Estetikë-Nutricionit.
  2. Hair Artist me Urdhër të Ministres së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve nr. 561 Datë : 12.09.2019. Programi për “Hair Artist” do të jetë me kohëzgjatje 2 vite akademike (4 semestra), do të ketë 120 kredite, e do të zhvillohet në gjuhën shqipe. Në perfundim të këtij programi do të lëshohet një Diplomë Profesionale në “Hair Artist”, në departamentin e Kozmetologjisë.
  3. Make Up Artist me Urdhër të Ministres së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve nr. 560 Datë : 12.09.2019. Programi për “Make Up Artist” do të jetë me kohëzgjatje 1 vit akademik (2 semestra), do të ketë 60 kredite, e do të zhvillohet në gjuhën shqipe. Në përfundim të këtij programi do të lëshohet një Diplomë Profesionale në “Make Up Artist”, në departamentin e Kozmetologjisë.

Për aplikime në raundin e dytë nga data 15-20 Shtator, vizitoni portalin www.UAlbania.arsimi.gov.al dhe na kontaktoni në +355694000014 / +355694000113.

Burim: Newsbomb