Graphic Highlights, për herë të parë në Tiranë, trajnim nga Davines dhe Maurizio Ferretti

Graphic Highlights, për herë të parë në Tiranë, trajnim nga Davines dhe Maurizio Ferretti

Gjithçka rreth teknikave të ombreve, weaving, slicing, hair painting, flamboyage. Dy ditë trajnim dhe workshop të çertifikuara.