TESS në bashkëpunime ndërkombëtare

TESS në bashkëpunime ndërkombëtare

TESS ka nisur bashkëpunimin ndërkombëtar me organizata në fushën e edukimit dhe inovacionit.

Bashkëpunimi ka si qëllim rritjen e kapaciteteve të TESS, mobilitetin e stafit dhe të studentëve për fuqizuar aftësitë e pjesëmarrësve në nivel ndërkombëtar.