TESS merr pjesë në projektin Connected Through Mobility

TESS merr pjesë në projektin Connected Through Mobility

Konferenca e koordinimit u mbajt në Budapest, Hungari në datat 17-18 Shtator 2021.

Projekti është pjesë e Erasmus+ dhe do të zhvillohet në periudhën 2021-2024, gjatë së cilës 50 studentë nga TESS do të kenë mundësinë të bëhen pjesë e eksperiencave ndërkombëtare të punës në shtete të ndryshme të Europës Qendrore.

Mobiliteti i studentëve mbetet një ndër pikat kyce të strategjisë së ndërkombëtarizimit të TESS.

Gjatë konferencës u diskutua mes pjesëmarrësve për aktivitetet që do të zhvillohen, implementimin e të gjitha eksperiencat që do të jenë gjatë periudhës së projektit.

Thirrjet për aplikime do të hapen shumë shpejt!

Stay tuned!