Fituesit e raundit 3 pranë TESS për vitin akademik 2021-2022

Fituesit e raundit 3 pranë TESS për vitin akademik 2021-2022

Listat e fituesve që kanë zgjedhur një nga programet e studimit pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS, në portalin e maturës shtetërore Raundi i Tretë.

 

Njoftojmë se të gjithë kandidatët duhet të paraqiten në ambientet e Kolegjit Profesional të Lartë TESS, pranë Sekretarisë Mësimore për kryer regjistrimin dhe dorëzimin e dokumentacionit si vijon:

Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës
Diploma e shkollës së mesme dhe çertifikata e provimeve të maturës (fotokopje e noterizuar)
Mandat – pagesa e tarifës së shkollës
Data: 21 – 26 Tetor 2021

Orari: Nga e hëna – në të shtunë, 08.00 – 16.00.

Për informacione shtesë na kontaktoni në: +355694000014 / +355694000113 / info@tess.al.