Trajnim mbi sondazhin kombëtar të studentëve nga ASCAL

Trajnim mbi sondazhin kombëtar të studentëve nga ASCAL

Sesion informues me përfaqësues nga ASCAL lidhur me Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS).
Ky proçes ka në qëndër studentin dhe ka si qëllim vlerësimin dhe matjen e cilësisë në arsimin e lartë duke vlerësuar performancën e Institucioneve të Arsimit të Lartë në veprimtaritë e mësimdhënies, mësimnxënies dhe kompetencave e mbështjetjes ndaj studentëve.