Takimi i dytë i koordinimit mbledh 20 përfaqësues të 10 shteteve Europiane këtë rradhë në Shqipëri

Takimi i dytë i koordinimit mbledh 20 përfaqësues të 10 shteteve Europiane këtë rradhë në Shqipëri

Në kuadër të projektit pilot Connected Through Mobility gjatë 3 ditëve përfaqësuesit e shteteve partnere, u takuan për të vlerësuar aktivitetet e zhvilluara deri tani, e për të përcaktuar orientimet dhe afatet për 5-6 muajt e ardhshëm.

Si institucioni pritës për këtë aktivitet TESS u kujdes që të ftuarit të shijonin elemente kulturore, turistike dhe kulinarinë e vecantë të vendit tonë.

Connecting Central Europe with the Western Balkans

The Connected Through Mobility project is part of the EU Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) funding mechanism and received funding from the European Union. meout.org/ctm