Pse kanë rëndësi praktikat mësimore jashtë shkollës për studentët e TESS?

Pse kanë rëndësi praktikat mësimore jashtë shkollës për studentët e TESS?

Në mënyrë që studentët e TESS të jenë më të fokusuar tek aftësitë e tyre, sigurohemi që ata të jenë prezentë në aktivitete të ndryshme gjatë vitit akademik. Praktikat mësimore jashtë shkollës janë shumë të rëndësishme për t’u formuar si profesionist në aspekte më të gjera se sa ato që mund të mësohen gjatë leksioneve.

Një ndër to është edhe Heminway Jazz Fest ?, ku studentët e programeve Hair Artist dhe Make Up Artist së bashku me ekipin e TESS kujdesen që pjesëmarrësit të jenë të kuruar sipas temës së festivalit.