Teknikat e avancuara të make up-it TESS

Teknikat e avancuara të make up-it TESS

4 – 14 Shkurt 2023

Mëso mbi teknikat e avancuara të make up-it në programin e akredituar Make Up Artist me 60 kredite ECTS në Kolegjin TESS.