TESS në Style Star Show

Studentët e TESS janë bërë pjesë e programit Style Star Show në televizionin ABC News. Pamja e konkurrentëve të programit kurohet nga studentët e TESS.

View more

Shpallje vendesh vakante pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS

Në kuadër të plotësimit të stafit administrativ për vitin akademik 2020 – 2021, Kolegji Profesional i Lartë TESS shpall 2 vende vakante për staf admimistrativ.

View more

Pyetësori nga Eurostudent është i hapur edhe për Shqipërinë

Kolegji Profesional i Lartë TESS informon të gjithë studentët, të marrin pjesë në plotësimin e pyetësorit EUROSTUDENT, qëllimi i të cilit është mbledhja e të dhënave të dimensionit socio-ekonomik në arsimin e lartë në HEAL.

View more

Bashkëpunimi me emisionin “E Diela Shqiptare”

Për të tretin vit radhazi TESS vazhdon bashkëpunimin me emisionin E Diela Shqiptare, drejtuar nga Ardit Gjebrea.

View more

Lista e fituesve të Raundit I pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS për vitin akademik 2020-2021

Listat e fituesve që kanë zgjedhur një nga programet e studimit pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS, në portalin e maturës shtetërore Raundi i parë.

View more

Miratohet periudha e aplikimeve për formularët A1Z në datat 19-24 Maj

Në datat 19-24 Maj duhet të paraqiteni pranë gjimnazit ku keni studiuar për të plotësuar këtë formular. Ju duhet të keni me vete një fotokopje të diplomës së gjimnazit dhe një mjet identifikimi.

View more

Diplomimi i studentëve Make Up Artist 2019

Studentet e profilit Make Up Artist në Kolegjin Profesional të Lartë TESS ditën e mbrojtes së temës së diplomës. Falenderojmë komisonin e vlerësimit Anila Basha, Armand Habazaj dhe Linda Guri.

View more

Informacion i rëndësishëm!

Bazuar në Urdhërin e MASR, me Nr. 91, datë 09.03.2020, Rektori i Kolegjit Profesional të Lartë TESS, vendosi të ndërpresë procesin mësimor për një periudhë 2 (dy) javore, deri në datën 23.03.2020.

View more

TESS feston 8 marsin

Për festën e 8 Mars-it studentet e TESS ishin në TEG në eventin e organizuar ku ishin të ftuara 8 personazhe të suksesshme nga fusha të ndryshme, me arritje në karrierë të cilat ndanë historitë e tyre frymëzuese.

View more

Këshillimi i Karrierës me maturën 2020

Kolegji TESS ishte pjesëmarrës në ditët e Këshillimit të Karrierës për Maturën 2020 sipas kalendarit të përcaktuar nga MASR. 

View more