TESS te Kënga Magjike 2019

Për të tretin vit TESS mbështet me ekipin e Make Up Artists dhe Hair Artists, eventin më të madh të muzikës shqiptare Kënga Magjike 2019.

View more

Aventurë në Shpellën e Pëllumbasit

Udhëtoni edhe ju me TESS Adventure 2019. Bashkohuni me ne në një udhëtim drejt Shpellës së Pëllumbasit.

View more

Shpallje pozicioni vakant në Departamentin e Kozmetologjisë

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2019 – 2020, Kolegji Profesional i Lartë TESS shpall vendet vakante për staf akademik sipas kërkesave të departamenteve si më poshtë vijon:Departamenti i Kozmetologjisë, 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Doktor.

View more

Lista e fituesve të Raundit III pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS për vitin akademik 2019-2020

Listat e fituesve që kanë zgjedhur një nga programet e studimit pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS, në portalin e maturës shtetërore Raundi i tretë.

View more

Rektori i Kolegjit Profesional të Lartë TESS shpall pozicione vakante në departamentin e Kozmetologjisë

Rektori i Kolegjit Profesional të Lartë TESS shpall Vende Vakante! Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2019 – 2020, Kolegji Profesional i Lartë TESS shpall vendet vakante për staf akademik sipas kërkesave të departamenteve si më poshtë vijon: Departamenti i Kozmetologjisë – Dy vende vakant 2 pedagogë të brendshëm Kriteret e përgjithshme […]

View more

Davide Manzoni prezanton librin e tij “PNL për estetistet e suksesshme”

Kolegji Profesional i Lartë TESS ka sjellë këtë fundjavë në Tiranë, autorin italian të librit “PNL për estetistet e suksesshme”, Davide Manzoni.

View more

Lista e fituesve të Raundit II pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS për vitin akademik 2019-2020

Listat e fituesve që kanë zgjedhur një nga programet e studimit pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS, në portalin e maturës shtetërore Raundi i dytë.

View more

Lista e fituesve të Raundit I pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS për vitin akademik 2019-2020

Listat e fituesve që kanë zgjedhur një nga programet e studimit pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS, në portalin e maturës shtetërore Raundi i parë.

View more

Shpallje pozicioni vakant në Departamentin e Estetikë-Nutricion

Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2019 – 2020, Kolegji Profesional i Lartë TESS shpall vendet vakante për staf akademik sipas kërkesave të departamenteve si më poshtë vijon: Departamenti i Estetikë-Nutricionit, 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Doktor.

View more

Njoftim për të gjithë maturantët: Datat dhe hapat që duhen ndjekur për regjistrim

Maturantët duhet të ndjekin hapat si më poshtë për t’u regjistruar në programet e ofruar nga TESS.

View more